کازالا

نارون
3 دی 1396
کاملیا
3 دی 1396

    وزن : 3550 گرم ارتفاع : 77 سانتی­متر