کاملیا

کازالا
3 دی 1396
آزالیا
3 دی 1396

    وزن :3700 گرم ارتفاع :96 سانتی­متر