رامو

29 اردیبهشت 1397
مراسم تجلیل از واحد برتر همایش حمایت از حقوق مصرف کننده

تجلیل از شرکت رامو واحد برتر همایش حمایت از حقوق مصرف کننده

شرکت رامو واحد برتر در حمایت از حقوق مصرف کننده به گزارش واحد روابط عمومی رامو، در مراسمی که بمناسبت تجلیل از واحدهای برتر حمایت از […]